İade ve Garanti Şartları

CAYMA ve İADE KOŞULLARI

 1. Sektörel Bilişim iade işlemlerinde 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu çerçevesinde hareket eder. Hiçbir gerekçe belirtmeksizin yapabileceğiniz ürün iadesi ve koşulları Sektörel Bilişim’den satın aldığınız her ürünü, teslim tarihinden 14 ondört gün içerisinde ürün ayıplı veya hasarlı olmasa dahi -hiçbir gerekçe belirtmeksizin- iade edebilirsiniz.
 2. Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten 14 ondört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin tarafımıza ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.
 3. İade için, satın aldığınız ürünün tahrip edilmemiş, kullanılmamış veya tekrar satılabilirliği bozulmamış olması gerekmektedir.
 4. Hiçbir gerekçe belirtmeksizin yapabileceğiniz ürün iadesinin, ürünün tarafınıza teslim edildiği hali ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Satın aldığınız üründe veya ürün ambalajında herhangi bir bozulma, açılma, kırılma, yırtılma, aksesuarlarında eksiklik ve sair hallerin tespiti halinde ürün iadesi kesinlikle kabul edilmemektedir.
 5. Ürünlerin detay bilgileri ve teknik destek için lütfen destek@sektorelbilisim.com adresine yazınız.
 6. İade edilecek ürünlerin mutlaka ürün faturasının orijinali ile birlikte teslimi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması halinde, fatura aslının iadesi zorunludur.
 7. Bu belgelerin ve ürünün/ürünlerin Sektörel Bilişim’e ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli müşteriye iade edilir. Ancak, müşteri tarafından fatura aslının gönderilmemesi halinde KDV ve varsa sair yasal kesintiler müşteriye iade edilemez.
 8. Gerekçesiz ürün iadesi malın tarafınıza teslimini takip eden 14 ondört günlük süre içerisinde ve yazılı şekilde yapılmalıdır.
 9. İadesi yapılacak ürünler Sektörel Bilişim’in çalıştığı kargo şirketleri aracılığı ile tarafımıza ulaştırılmalıdır.
 10. Ürün, paket koruyucu bir ambalaj içerisine yerleştirilmeli ve kargo şirketinin etiketi ürün ambalajının üzerinde bulunmamalıdır. Ürünün ambalajında meydana gelecek olan deformasyon, ürünün tekrar satılmasını engelleyen durumlar arasında yer almaktadır.
 11. Yukarıda belirtilen koşulları taşımayan ürün iadeleri kesinlikle kabul edilmemektedir.
 12. Ürün iadesinin yukarıda belirtilen koşullara uygun şekilde gerçekleştirilmesi halinde, iade işlemine konu ürün bedeli en geç 3 iş günü içerisinde talebe göre müşteriye dönüşü sağlanır.

Arızalı/hasarlı/bozuk (ayıplı) ürünlere ilişkin iade koşulları

  1. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklâm ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilmektedir.
  2. Tüketici, yasal süresinde ayıplı malın ayıbını ve talebini satıcıya bildirmekle yükümlüdür.
  3. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir. (Ayıplı malın sebep olduğu zararlardan sorumluluk için bkz: 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik)
  4. Satın aldığınız ürünlerin tümü Sektörel Bilişim garantisi altındadır.
  5. Satın aldığınız ürünün ayıplı olması halinde durumu teslim tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yazılı olarak Sektörel Bilişim’e bildiriniz.
  6. Satın aldığınız ürünün ayıplı olduğu gerekçesi ile Sektörel Bilişim’e ulaştırılması halinde aşağıda belirtilen işlemler uygulanmaktadır:
   1. Ayıplı olduğu gerekçesi ileSektörel Bilişim’e ulaştırılan ürünler, ulaştığı tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde işleme alınmaktadır.
   2. Ayıplı olduğu gerekçesi ile gönderilen ürünler sorumlusu tarafından teslim alınmakta ve şirket kayıtlarına işlenmektedir.
   3. Ayıplı olduğu gerekçesi ile Sektörel Bilişim’e yapılan ürün gönderilerinin aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
   4. Üründeki arıza veya sorun net bir şekilde anlatılmalıdır.
   5. Ürünün, tüm aksesuarları ve orijinal kutusu ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
   6. Ürün, paket koruyucu uygun bir ambalaj içerisine yerleştirilmeli ve kargo şirketinin etiketi ürün ambalajının üzerinde bulunmamalıdır.
   7. Ürün, Sektörel Bilişim’in çalıştığı kargo şirketleri aracılığı ile tarafımıza ulaştırılmalıdır. Teslimat tarihinden itibaren tarafımıza ulaştırılan ürünlere ait kargo ücreti İade eden kişi tarafından karşılanacaktır.

Lütfen satın aldığınız ürünün, Tarafınıza teslimi sırasında Fatura tarih ve sayısını da içeren garanti belgesini kontrol ediniz. (Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan mallar ve bunlara ait garanti süreleri için bkz: 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik) Sanayi mallarına ilişkin tanıtma ve kullanma kılavuzu Teslimattan kaynaklanan problemler Özel Kargo Firması ile yapılan gönderilerde, taşıma sırasında paketin zarar görmesi durumunda zarar Sektörel Bilişim tarafından telafi edilir. (Yurtdışı Posta Servisi sigortasız gönderi yaptığı için bu teminat söz konusu değildir)

Kargo işlemleri ve teslim aşamasına kadar zarar görmüş paket /koli durumunda;

 1. Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak teslimatçı firmaya tutanak tutturulmalıdır.
 2. Eğer teslimatçı firma yetkilisi paketin hasarlı olmadığını düşünüyorsa, orada paketin açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkınız vardır.
 3. Paket tarafınızdan teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır.
 4. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın sizde kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda Sektörel Bilişim’e bildirilmelidir.
 5. Sektörel Bilişim en kısa sürede yeni ve sağlıklı bir teslimatın gerçekleşmesini sağlayacaktır.
 6. Size teslim edilen ürünler ilgili herhangi bir probleminiz durumunda (0216) 759 1 759 numaralı telefon ya da info@sektorelbilisim.com adresinden bize ulaşabilirsiniz!
 7. Dikkat: Siparişinizle ilgili her tür iletişiminizde mutlaka sipariş numaranızı bildiriniz.

Tüketici mevzuatı

 • » 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • » 7.11.2013 Kabul Tarihli 6502 Sayılı T K H K
 • » 4077 ve 4822 sayılı T.K.H.K.
 • » 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik.
 • » 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik.
 • » 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik.
 • » 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik.
 • » 27 Kasım 2014 Tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler yönetmeliği.